UA-74613019-1

Editor-in-chief
Jan Kořenský (Palacky University, Olomouc)
jan.korensky@upol.cz

Associate Editor
Juraj Dolník (Comenius University, Bratislava)

Managing Editor
Martina Benešová (Palacky University, Olomouc)
 martina.benesova@upol.cz

Editorial Board
Stephen M. Dickey (University of Kansas)
Wilken Engelbrecht (Palacký University, Olomouc)
Eva Hajičová (Charles University in Prague)
Stanislav Hubík (Palacký University, Olomouc)
Jan Pekelder (Université Paris IV Sorbonne)
Jana Rakšányiová (Comenius University, Bratislava)
Ludmila Veselovská (Palacký University, Olomouc)

English language Editor
David Livingstone (Palacky University, Olomouc)